Category: Документи

Отчет за касово изпълнение на бюджета

Posted on 08/26/19 by petionikolov No Comments

изпълнение на бюджета

Read more

Етичен кодекс

Posted on 08/26/19 by petionikolov No Comments

ЕТИЧЕН КОДЕКС

Read more

Отчет за изпълнение на бюджета – деветмесечие

Posted on 08/25/19 by petionikolov No Comments

отчет за 9 месечие

Read more

Отчет за изпълнение на бюджета

Posted on 07/29/19 by petionikolov No Comments

отчет-6м.

Read more

Отчет за изпълнение на бюджета

Posted on 01/23/19 by petionikolov No Comments

изпълнение на бюджета

Read more

Отчет за изпълнение на бюджета

Posted on 05/08/18 by petionikolov No Comments

отчет за изпълнение на бюджета

Read more

ЗФО- ИЗПИТИ

Posted on 02/01/18 by petionikolov No Comments

<span data-mce-type=“bookmark“ style=“display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;“ class=“mce_SELRES_start“></span>ЗФО- ИЗПИТИ

Read more

Общо събрание- 4-2017

Posted on 01/19/18 by petionikolov No Comments

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ  ЗАНЯТИЯ  ЗА  ХІІ КЛАС  ПО МЕСЕЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

Posted on 12/06/17 by petionikolov No Comments

І. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 1.Учебните занятия и изпитите по учебни предмети се организират в сесии. 2.Условията и редът за организиране на учебните занятия и провеждане на изпитите се определят със заповед на директора на училището преди началото на учебната година. 3.Графикът на учебния процес е утвърден със Заповед №РД-21-559/11.09.2017год. на Директора на училището. ГРАФИК […]

Read more

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ  ЗАНЯТИЯ  ЗА  ХІ КЛАС  ПО МЕСЕЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

Posted on 12/06/17 by petionikolov No Comments

І. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС Учебните занятия и изпитите по учебни предмети се организират в сесии. Условията и редът за организиране на учебните занятия и провеждане на изпитите се определят със заповед на директора на училището преди началото на учебната година. Графикът на учебния процес е утвърден със Заповед №РД-21-559/11.09.2017год. на Директора на училището.   […]

Read more