Category: Новини

ПГЗС „Александър Стамболийски“ участва в проект Ученически практики

Posted on 04/17/22 by petionikolov No Comments

ПГЗС „Александър Стамболийски“ участва в проект Ученически практики-2 с две групи ученици от ХІІ клас. Учениците усвояват знания и практически учения по професия Техник-озеленител от специалност Цветарство  и по професия Техник- механизатор от специалност Механизация на горското стопанство. В проекта са включени 11 ученици, трима наставници и двама наблюдаващи учители.

Read more

Графици

Posted on 03/25/22 by petionikolov No Comments

Мерки за повишаване качеството на образованието

Posted on 03/24/22 by petionikolov No Comments

Обяснителни записка

Posted on 01/18/22 by petionikolov No Comments

График

Posted on 11/13/21 by petionikolov No Comments

График ротация

Posted on 11/05/21 by petionikolov No Comments

Отчет 9 месечие

Posted on 10/14/21 by petionikolov No Comments

УУП 11 ЦВ

Posted on 09/27/21 by petionikolov No Comments

Училищна програма за превенция на …

Posted on 09/27/21 by petionikolov No Comments

ГРАФИК на дейностите по приемането на учениците за записване в VІІІ клас за учебната 2021/2022 год.

Posted on 07/15/21 by petionikolov No Comments

            ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ “  – с . ЧОМАКОВЦИ    Директор телефон :    06574 / 2352 ,    e-mail: pgzs_tchomakovci@abv.bg                     ГРАФИК на дейностите по приемането на учениците за записване в VІІІ клас за учебната 2021/2022 год.   За записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявления […]

Read more