Category: Новини

ГРАФИК на дейностите по приемането на учениците за записване в VІІІ клас за учебната 2021/2022 год.

Posted on 07/15/21 by petionikolov No Comments

            ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ “  – с . ЧОМАКОВЦИ    Директор телефон :    06574 / 2352 ,    e-mail: pgzs_tchomakovci@abv.bg                     ГРАФИК на дейностите по приемането на учениците за записване в VІІІ клас за учебната 2021/2022 год.   За записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявления […]

Read more

Отчет шестмесечие

Posted on 07/08/21 by petionikolov No Comments

Бюджет първо тримесечие

Posted on 04/15/21 by petionikolov No Comments

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ”

Posted on 11/10/20 by petionikolov No Comments

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА 2020-2021 1СРОК

Posted on 11/10/20 by petionikolov No Comments

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА 2020-2021 1СРОК

Read more

Приложение към училищен учебен план

Posted on 09/22/20 by petionikolov No Comments

Протокол №4 и обяснителна записка.

Posted on 07/29/20 by petionikolov No Comments

Обяснителна записка

Posted on 04/14/20 by petionikolov No Comments

Об.З-Отч.1

Read more

Заявления за НВО 10 клас

Posted on 04/04/20 by petionikolov No Comments

Заявленията трябва да се изтеглят, попълнят и изпратят на ел.поща: pgzs_tchomakovci@abv.bg 9-заявление чужд език НВО10 10-заявление ICT НВО10

Read more

Заявление допускане до ДЗИ

Posted on 03/10/20 by petionikolov No Comments

Заявление_допускане до ДЗИ

Read more