Category: Новини

Обяснителни записка

Posted on 01/18/22 by petionikolov No Comments

График

Posted on 11/13/21 by petionikolov No Comments

График ротация

Posted on 11/05/21 by petionikolov No Comments

Отчет 9 месечие

Posted on 10/14/21 by petionikolov No Comments

УУП 11 ЦВ

Posted on 09/27/21 by petionikolov No Comments

Училищна програма за превенция на …

Posted on 09/27/21 by petionikolov No Comments

ГРАФИК на дейностите по приемането на учениците за записване в VІІІ клас за учебната 2021/2022 год.

Posted on 07/15/21 by petionikolov No Comments

            ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ “  – с . ЧОМАКОВЦИ    Директор телефон :    06574 / 2352 ,    e-mail: pgzs_tchomakovci@abv.bg                     ГРАФИК на дейностите по приемането на учениците за записване в VІІІ клас за учебната 2021/2022 год.   За записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявления […]

Read more

Отчет шестмесечие

Posted on 07/08/21 by petionikolov No Comments

Бюджет първо тримесечие

Posted on 04/15/21 by petionikolov No Comments

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ”

Posted on 11/10/20 by petionikolov No Comments