Category: Документи

Бюджет първо тримесечие

Posted on 04/15/21 by petionikolov No Comments

БЮДЖЕТ 2021г.

Posted on 03/18/21 by petionikolov No Comments

Обяснителна записка

Posted on 01/19/21 by petionikolov No Comments

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА 2020-2021 1СРОК

Posted on 11/10/20 by petionikolov No Comments

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА 2020-2021 1СРОК

Read more

отчет за 9 месеца

Posted on 11/10/20 by petionikolov No Comments

Правилник за дейността на училището

Posted on 10/12/20 by petionikolov No Comments

План ПС

Posted on 10/12/20 by petionikolov No Comments

План на МО по проф.дисциплини

Posted on 10/12/20 by petionikolov No Comments

План на МО по общообраз.дисциплини

Posted on 10/12/20 by petionikolov No Comments

План на комисия по БДП

Posted on 10/12/20 by petionikolov No Comments