Category: Документи

Протокол №4 и обяснителна записка.

Posted on 07/29/20 by petionikolov No Comments

Обяснителна записка

Posted on 04/14/20 by petionikolov No Comments

Об.З-Отч.1

Read more

Заявления за НВО 10 клас

Posted on 04/04/20 by petionikolov No Comments

Заявленията трябва да се изтеглят, попълнят и изпратят на ел.поща: pgzs_tchomakovci@abv.bg 9-заявление чужд език НВО10 10-заявление ICT НВО10

Read more

Заявление допускане до ДЗИ

Posted on 03/10/20 by petionikolov No Comments

Заявление_допускане до ДЗИ

Read more

Заявление за ДЗИ

Posted on 03/10/20 by petionikolov No Comments

zaiavlenie

Read more

ДИ за СПК

Posted on 03/10/20 by petionikolov No Comments

ДИ за СПК

Read more

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

Posted on 08/26/19 by petionikolov No Comments

Инфо 156 – европейско прил. проф. квалиф.

Read more

Инфо 156 – европейско прил дипл. СО

Posted on 08/26/19 by petionikolov No Comments

Инфо 156 – европейско прил дипл. СО

Read more

Инфо 154 – удостов. проф. обучение и СПК.

Posted on 08/26/19 by petionikolov No Comments

Инфо 154 – удостов. проф. обучение и СПК.DOCX

Read more

Инфо 153 – дубликати

Posted on 08/26/19 by petionikolov No Comments

Инфо 153 – дубликати

Read more