Category: Документи

Инфо 147 – служ. бележка за подадено заявление ДЗИ 1

Posted on 08/26/19 by petionikolov No Comments

Инфо 147 – служ. бележка за подадено заявление ДЗИ 1

Read more

Инфо 141 – диплома

Posted on 08/26/19 by petionikolov No Comments

Инфо 141 – диплома

Read more

Инфо 138 – приемане и преместване

Posted on 08/26/19 by petionikolov No Comments

Инфо 138 – приемане и преместване

Read more

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

Posted on 08/26/19 by petionikolov No Comments

Стартегия -пгзс-2018-2019

Read more

Правилник за дейността 2018-2019

Posted on 08/26/19 by petionikolov No Comments

Правилник за дейността2018-2019

Read more

Отчет за касово изпълнение на бюджета

Posted on 08/26/19 by petionikolov No Comments

изпълнение на бюджета

Read more

Етичен кодекс

Posted on 08/26/19 by petionikolov No Comments

ЕТИЧЕН КОДЕКС

Read more

Отчет за изпълнение на бюджета – деветмесечие

Posted on 08/25/19 by petionikolov No Comments

отчет за 9 месечие

Read more

Отчет за изпълнение на бюджета

Posted on 07/29/19 by petionikolov No Comments

отчет-6м.

Read more

Отчет за изпълнение на бюджета

Posted on 01/23/19 by petionikolov No Comments

изпълнение на бюджета

Read more