Category: Образователни услуги

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

Posted on 08/26/19 by petionikolov No Comments

Инфо 156 – европейско прил. проф. квалиф.

Read more

Инфо 156 – европейско прил дипл. СО

Posted on 08/26/19 by petionikolov No Comments

Инфо 156 – европейско прил дипл. СО

Read more

Инфо 154 – удостов. проф. обучение и СПК.

Posted on 08/26/19 by petionikolov No Comments

Инфо 154 – удостов. проф. обучение и СПК.DOCX

Read more

Инфо 153 – дубликати

Posted on 08/26/19 by petionikolov No Comments

Инфо 153 – дубликати

Read more

Инфо 148 – издаване служ бележка за допускане ДЗИ 2

Posted on 08/26/19 by petionikolov No Comments

Инфо 148 – издаване служ бележка за допускане ДЗИ 2

Read more

Инфо 147 – служ. бележка за подадено заявление ДЗИ 1

Posted on 08/26/19 by petionikolov No Comments

Инфо 147 – служ. бележка за подадено заявление ДЗИ 1

Read more

Инфо 141 – диплома

Posted on 08/26/19 by petionikolov No Comments

Инфо 141 – диплома

Read more

Инфо 138 – приемане и преместване

Posted on 08/26/19 by petionikolov No Comments

Инфо 138 – приемане и преместване

Read more