Доставка на един брой фабрично нов колесен трактор за нуждите на земеделското стопанство на ПГЗС „Александър Стамболийски

ДАТА: 25.03.2016г.

№ 9051730

Описание:

Доставка на един брой фабрично нов колесен трактор за нуждите на земеделското стопанство на ПГЗС „Александър Стамболийски

ID№9051730  http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9051730

Публична покана – дата на публикуване: 25.03.2016г.

Документация за участие – дата на публикуване:25.03.2016г.

Протокол от дейността на комисията – дата на публикуване: 11 април 2016г.