Заявления за НВО 10 клас

Заявленията трябва да се изтеглят, попълнят и изпратят на ел.поща: pgzs_tchomakovci@abv.bg

9-заявление чужд език НВО10 10-заявление ICT НВО10