Контакт

Директор: Виолета Николова тел. 0878518090, 06574/352

Заместник директор учебна дейност: Веселка Шуманова тел: 0878327236

Ирена Симеонова -Заместник директор учебно-производствена дейност тел: 0878327210

E-mail: pgzs_tchomakovci@abv.bg

    Вашето име

    Вашият e-mail

    Относно

    Вашето съобщение