История

ПЪТЯТ НА БЪЛГАРСКОТО СТОПАНСТВО В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ  МИНАВА ПРЕЗ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО

Училището е открито през 1926 год.,като Допълнително земеделско училище за подготовка на момичета и момчета завършили седми клас.

През 1932год. Училището е оземлено от кметството с цел да се осъществи практическо обучение на учениците.

Есента на 1948год. Училището прераства в Държавно практическо селскостопанско училище с прием след седми клас с две специалности-полевъдство и животновъдство.

Учебната 1954/55 год. Започва в собствена нова учебна сграда, а през1957год. училището се трансформира в Селскостопански техникум над средно образование със специалности-полевъдство и зоотехника.

През периода 1973-1983 год. учебното заведение функционира като Техникум по електрификация и автоматизация на селското стопанство.Материалната база се обогатява.

1983год. училището става СПТУпо механизация и електрификация на селското стопанство със следните специалности :”Механизатор-растениевъд” и „Електромонтьор на селскостопанска техника”

От април 1999год. до пролетта на 2003год. училището е преобразувано като Техникум по земеделие „Ал.Стамболийски”.

От 2003год. до момента училището функционира като Професионална гимназия по земеделско стопанство”Ал.Стамболийски”.

Променяло облика и името си през годините, но запазило авторитета си като център за обучение на специалисти за селско стопанство, училището се развива успешно и днес.