Специалностти

ПЪТЯТ НА БЪЛГАРСКОТО СТОПАНСТВО В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

МИНАВА ПРЕЗ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО
Понастоящем в училището се обучават ученици по специалностите:

„МЕХАНИЗАЦИЯ НА ГОРСКОТО СТОПАНСТВО”.
„МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО”.
„МЕХАНИЗАЦИЯ НА ГОРСКОТО СТОПАНСТВО И ДЪРВОДОБИВА” И ВОДАЧ НА МПС.
„ЗЕМЕДЕЛСКИ ТЕХНИК” И ВОДАЧ НА МПС.
„ЗЕМЕДЕЛЕЦ”.
:Наред с учебния процес, на едно добро професионално ниво в училището се провеждат и курсове за водачи на МПС КАТ. „Ткт”, „В”.

Какво предлагаме ние:

завършване на средно образование
придобиване на втора и трета квалификационна степен на професионално образование.
безплатни курсове за водачи на МПС кат.Ткт и кат.В.
придобиване на правоспособност за работа със земеделска техника- категория Твк.
безплатно общежитие и транспорт
Училището разполага с добре обзаведени кабинети по земеделска техника, безопасност на движението, информатика, учебни работилници по земеделска техника, устройство на МПС, трактори и автомобили, електромонтажно дело.

То има животновъдна ферма, стопанисва 420 дка собствена земя и разполага с голям машино-тракторен парк.Дворът на училището е с обща площ от 98 дка в който се намират: машинен парк с ремонтна работилница, гаражни клетки за учебната и земеделска техника, селскостопански двор с покрита площ, учебен полигон, кабинети и работилници по учебна практика, дърводелска работилница, ученическо общежитие със 170 места.

Гимназията има договорни отношения с: ЕТ ”Йоана-Георги Петров”-Луковит; „РИМЕКС-ИНЖИНЕРИНГ”АД представител на „КЕИС” за България; ЗК”Виола”-Койнаре ; дърводелска фабрика в селото, с държавно лесничейство „Дунав”-Плевен-район Червен бряг. Тези фирми ще предоставят базата си за производствено обучение на учениците ни.

Елате при нас и Вие ще получите професионални компетенции за ВИСОКОЕФЕКТИВНО ЗЕМЕДЕЛИЕ

Учениците ще получат знания за машините, апаратите и съоръженията, които се използват в земеделското стопанство. Ще бъдат обучавани за специалисти в селското и горското стопанство.

След завършване на 12 клас учениците ще получат диплома за средно образование. В края на 4 годишното обучение полагат държавни изпити по теория и практика на специалността и получават свидетелство за професионална квалификация II степен. Това им дава възможност да работят в кооперации, ферми и дърводобива или да започнат собствен бизнес, като кандидатстват по програми на ЕС.

Желаещите имат право да продължат образованието си във ВУЗ за придобиване на висше образование, или в колеж за придобиване на степен „специалист“.